Parafraser genom Jakob Anckarsvärd av Nationalmuseums pärlor – Projekt i samarbete med Urban Larsen

IMG_1688”Nationalparafraser” är ett konstprojekt som undersöker det svenska kulturarvet. Bakom projektet står Urban Larssen (socialantropolog) och Jakob Anckarsvärd (konstnär). Vi undersöker det svenska kulturarvet primärt genom två aktörer: Nationalmuseum och Sveriges hembygdsgårdar.Vi intresserar oss för vad det svenska kulturarvet egentligen är, hur det förvaltas och hur det omdefinieras idag. Med hjälp av 20 parafraser utförda av Jakob Anckarsvärd initieras projektet, och under processens gång kommer denna webbsida vara en plattform för analys, dokumentation samt för information.
När Nationalmuseum  renoveras under åren 2013-2017, befinner sig en mindre del av samlingarna på Konstakademien, och en mycket begränsad del är ute på låne-turné. Jakob Anckarsvärd vill hjälpa till att sprida samlingarna på ett nytt sätt och till helt nya ställen, med fokus på hembygdsgårdar. Dessa fantastiska samlingsplatser och institutioner bär en stor del av Sveriges kulturarv och förvaltar fantastiska kulturminnen, inte helt olikt Nationalmuseum självt. Som konstnär arbetar Jakob Anckarsvärd med några olika huvudteman. Ett av dem har en stark förankring till konsthistoria, och han fascineras av att tolka mästerverk och oupptäckta skatter. I detta fall har Anckarsvärd använt tusch, spritpenna mm på akvarellpapper. De flesta är i storlek 24 x 32 cm. Det handlar om ett 20-tal bilder. Detta är ett projekt är ett samarbete med socialantropologen Urban Larssen, vilket  stöds av Nationalmuseums fd. intendent Jan af Burén. Nationalmuseum har inte tagit inititativ till projektet men är väl medvetna om det och har visat intresse och även viss uppskattning.

IMG_1687
Nationalparafraser visa Anckarsvärds tolkningar av NMs samlingar  på  Sveriges aktiva hembygdsgårdar under museets renoveringstid (2013 – 2017). Projektet fungerar praktiskt så att hembygdsgården bokar in en tid med mig för att ställa ut kollektionen, den hembygdsgård som haft den senast skickar den vidare, hembygdsgården sätter upp verken enligt era förutsättningar och så att verken inte kan komma till skada. Alla verk är enkelt monterade och lätta att hänga.

IMG_1692

Projektet pågår mellan sommaren 2014 till slutet på 2017. De hembygdsgårdar som är intresserade att vara med på denna unika konststafett skall boka tidigt så att både de och konstnären kan ha en god framförhållning. Allt hembygdsgården står för är portot till nästa hembygdsgård. Anckarsvärd kommer också att be om en enklare dokumentation av utställningen för en webbsida om projektet. Vernissage och längd av utställningen och även urvalet av bilder bestämmer hembygdsgården. Verken är inte att vara speciellt tunga men lämpligt monterade och skyddade för frakt. Alla verk är försäkrade,  om ett verk skulle gå sönder eller försvinna så betalar hembygdsgården inte självrisksbeloppet men skall kunna redogöra för eventuell skada eller stöld.

 

Jakob Anckarsvärd
Image
Urban Larssen

urban

info@jakobanckarsvard.com

http://jakobanckarsvard.com /

IMG_1696IMG_1689IMG_1686

.

.

Annons